• İzalosyon Yalıtım

Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir. Yalıtım malzemelerinin çeşitli tipleri vardır: Isı akışını indirgemek için, ısıl yalıtkanlar. Elektrik akışını önlemek için, elektrik yalıtkanlar.

Herhangi bir sonuç bulunamamıştır.